SEPTICAL ANAESTHESIA - 1990

NEZNÁMÝ VOJÍN ( text : Jiří Žáček , www.jirizacek.cz )Jiří Žáček

Nemá čas ležet pod drnem a vyčkávat v hrobě na řečníky
až během fanfár vykoktají díky - už dávno musel vstát a jít!
Dokud se válčí musí vstát
a zase padnout jako včera
za slávu říše, boží majestát
za císaře, krále, papeže, za Hitlera.
Nebo pro bossy drogové mafie
i když neví kdo za tím vším je
ví jen že umírat je džob
neznámých vojínů všech dob.

Přechází ze století do století
a jako by už dávno dávno zapoměl
kolik má vdov a kolik dětí
a kolik už pohřbil vlastních těl.
Zmasakrovali ho v Stalingradu
na kusy rozsekali u Slavkova
vykašlal plíce u Yperu
a musel vstát a narukovat znova!

V knihách dějepisu
o něm nikdy zmínka není
neznamí vojíni
zůstávaj bezejmenní.
Neposkytují interview
nanejvejš mávnou ustřelenou rukou
a ubalí si cigaretu z novin
s fotkou vítězného generála
vykouří jí přesto že je bez hlavy
neznámý vojín vyžije i z mála.

Už ho to ale zmáhá
tahat svůj osud v batohu jak činku
moc rád by věděl kolikrát
má ještě padnou a zas vstát
než jednou provždy ulehne k odpočinku!

KLÁŠTERNÍ TAJEMSTVÍ

V klášteře jsou jeptišky celej život bez muže
kdoví co tropjej když ulehnou večer na lože
jsou tyhle holky tak cudný jak předstíraj
proč tedy každý ráno nevyspalý jsou?
Navenek zachovat ctnost se jim dobře daří
zatím však často bejvá vlhko na oltáři
cožpak ty služky boží rozkoš nepoznaj

cožpak jeptišky celej život nemrdaj?

Nikdy nikdo nespatří
tak erotický scény
řádový sestry
bejvaj řádně nadržený
rouškou tmy je zahalený
klášterní tajemství.

Na život bez ocasu jeptiška prej si zvyká
tak co to za tmy z komor tak hlasitě vzdychá
co se to odehrává za klášterní zdí
když každá jeptiška v noci údajně jen spí.
Okurka nebo svíčka nebo kolo bez sedla
není nic co by si žádná ráda nezavedla
v noci kdy mnoho lidí z vlhkejch snů se těší
v klášteře pod rouškou tmy se dějou hrozný věci.

MARKÝZ DE SADE

Zde vládnu já se svojí krutostí
nikdo se nedozví o mojí zvrhlosti
vede jen cesta sem, zpátky už ne
tvýho zmizení si nikdo nevšimne.
Zběsilá perverzita, zuřící sadismus
vidina tvý krve mi způsobí orgasmus
budu tě mučit, mám svoje metody

u mě se umírá, život se nerodí.

Vnímám pleskot biče jak švihá do tvejch zad
to je ten slastnej zvuk kterej slyším tak rád
svíjíš se v bolestech a o pomoc voláš
pomoci se ovšem nikdy nedovoláš.
Místo toho poznáš co mi dělá radost
tvý krve a bolesti já nikdy nemám dost
hrůzou a strachy na mě oči upíráš

spatřuješ dýku, teď víš že umíráš.

Jsem markýz de Sade
mučím týrám rád
chci vidět jak trpíš
a slyšet jak křičíš
budu to sledovat
tebe nelitovat život ti brát

jsem markýz de Sade!

Tvoje utrpení je pro mě rozkoší
vidina tvý krve mě silně rozruší
když se ostrá ocel do tvýho těla tne
tvůj křik a nářek náhle pomine.
V tuto chvíli moje tělo slastí se chvěje
rozkoš mě unáší, uvnitř mě hřeje
byla jsi tak mladá, krásná a nevinná
teď tvůj mladej život pozvolna zhasíná.

LEPRA

Znetvořený duše a zohyzdněný těla
malomocných co společnost vyvrhnula
tělo jim uhnívá každým dalším dnem
život je pro ně pouhým zlým snem.

Hnisá ruka, po ní druhá
smrad se šíří a krev stéká.

Při plném vědomí se tělo rozkládá
žádná naděj v existenci když se život rozpadá
umírají pomalou a strastiplnou smrtí
ponecháni o samotě se svou bolestí.

Hnijou nohy, mokvaj střeva
vředy se tvoří, smrt je blízká.

Lepra si tě najde a přivodí ti smrt
bez šance na uzdravení tě zničí na padrť
nelze před ní uniknou, tvý tělo pozmění
nikdo nezná původ ani způsob léčení.
Shniješ zaživa!

KRYSY ÚTOČÍ ( text : Jiří Žáček , www.jirizacek.cz )

V kanálech tloustnou bez práce
jsou plní síly, odpočatí, hbytí
dovedou těžit z lidskejch omylů
dopřáli jsme jim skvělý živobytí.

Nepotřebujou morálku ani politiku
dobročinnost ani sentimentalitu
uměj čekat na svůj čas
pak včas zaútočej ze svýho krytu.

Žádnej jed je nevyhubí
přizpůsobí se a zdokonalej geny
přežijou všechny apokalypsy

záhadně profitujou z každý změny.

Nekomromisní, nebezpeční, draví
zaplaví celej svět a nic je nezastaví.
Krysy útočí!

PADESÁTÝ V ŘADĚ / GENOCIDA I ( text : Ivan Goran Kovacevic )

Do prázdných očních důlků kape den a pálí
mý oči na dlani už dávno dodoutnaly
snad se jen ještě panenkami smály
ale slzy po mých tvářích už nestékaly.
V mojí řadě jedna žena zešílela:
"Hoří!" - leč výkřik utkvěl v mrtvém vzduchu.
Nasáklá krví hoďte na hranici těla!
ten její křik nás stále bodal v uchu.
Hrůzou z těch jatek pomatená žena

bez hlesu klesla na zem udušená.
Šílený dupot slepce který kvílel
a pletl nohama jak poražená ovce
úprk za ním - a mrtvá ticha chvíle
pak tupý pád když zablýskl nůž lovce.
Ten už je spasen, řekl jsem tmě, kdy dojde na mě
v tu chvíli nevšim jsem si že nás vezou k jámě
přes slzy zas mi zela jak v tom ránu
hluboká jáma, od včerejška čerstvá
napjal jsem sluch a čekal první ránu
až padne na dno jámy první oběť zvěrstva.
Oteklým uchem bedlivě jsem chytal
údaje kdo už odpadl tam vzádu, kdo v předu
sčítal jsem a odečítal
a stále dál šlo počítání pádů.
Přesnými smysly chtěl jsem popořadě

počítat mrtvé, jsa padesátý v řadě!
Sluch mi to všechno místo zraku sdělil
i zablýsknutí slunce na čepeli
to strašný světlo ještě dnes mě bolí
blesky a rozbřesky ho nezastíní
světlo života jako bych byl prolil
ohnivý slzy - cítím je i nyní
a k tomu vytí mučených se speklo
v jediný šílenství, v jediný peklo!

RYCHLOST VÍTĚZÍ

Jedině smrt ve světě nespěchá
přichází pomalu a v klidu
rychlost je symbol dnešního života

a jako krev v každým z nás klokotá.

Jsme otroci času
zvítězí jen ten kdo je rychlejší
spěch a shon s náma zápasí
až nás jednou dočista zahubí.

Ale dokud žijem - rychlost vítězí!

JUSTIČNÍ "OMYL"

Rozsudek smrti bude vykonán sedíš na židli jako přikován
do hlavy buší ocelový kladiva
za oknem plynový komory kat se usmívá.
Oči svědků křičí: zadrž dech!
Bojuj do konce svejch sil

víru v život v tobě zlomil justiční omyl.

Další rozsudek bude vykonán, sedíš na křesle řemeny připoután
na hlavu kat ti nasazuje přílbu smrti
po drátech proudu tok tě rozdrtí.
Oči svědků věří že bude zkrat
bojuj do konce svejch sil

víru v život v tobě zlomil justiční omyl.

Rozsudek smrti soudce přečítá, na řadě jsem zbyl už jen já
na jeho tvář má ruka dopadá
nemám co ztratit, síla má ho strhává.
Oči svědlů křiří: soudce je vrah!
Bojuju do konce svejch sil
víru v život ve mně zlomil justiční omyl.
To není omyl, soudce je vrah!!!

GENOCIDA II ( text : Ivan Goran Kovacevic )

Svět je mé světlo a tma
to oni s očima vyrvali mi i sladkost nocí
jsem jenom mozek praskající v ohni
krvavá zřítelnice v tom mozku žhnoucí.
Posledním světlem před mou nocí byly
záblesky nože a bílé jiskry v hrotu
tak jak můj výkřik i ve slepotě bílý
byla i těla katů s leskem potu.

Do jednoho byli do půl těla nazí
aby zabíjeli rychle a bez únavy.
Jak dlouho vraždili to nevím
prázdné důlky mi prudce natékaly hnisem zanícené
a přitom tvrdé jak olověné kulky
a v mojích dlaních prázdné oči vychladlé a skelné.
Zašeptal jsem, lidé jak těžko je nám
jak vás teď opláču, když ani slzy nemám?

Jen krev mi kapala skrz moje prsty teplá
rudá a hustá - kocovinou z krve zmožen
kat zabíjel dál a řeka krve tekla
a on už věděl jak mě bodne nožem.
Bolestnou cenu krve jsem teď zvážil
nic necítil jsem, nevnímal kolem ty hroby
jen v krvi jsem se jako v slzách zvlažil
a nade mnou se uzavřely mrtvé mdloby.

TO SE NEMĚLO STÁT

Ne, to se nemělo stát, to mi dělat neměli
do svatý krypty mě pohřbili.

Yes, byl jsem kněz, kázal jsem pro ty
pro ty co mi věřili.

Ale já posel temnot, uhlík doutnající v ohni
jsem oslnil lidský zrak.

Abych měl zlatý kočáry a prostor pro čáry
má duše teď patří tobě.

Ne, to se nemělo stát to mi dělat neměli.

FUCK OFF!

Fuck off - with all your talks about freedom
fuck off - with all your lies
fuck off - with this repressive terror

fuck off and die!

TIME 4 CRIME - 1991

ZJEVENÍ ZAPOMENUTÉ MINULOSTI

Hluboko v tvém nitru se zrcadlí tvá druhá tvář
v jejích očíc je morbidní pravda krvavá
vraždy, války, popravy, díla tvé minulosti
smál ses nářku obětí, kochal ses jejich smrtí.
Už nespočítáč tisíce tebou zaviněných pohřbů
když každou noc tě sledují do světa tvejch snů
rozčtvrcená těla bestiálních vražd tě obklopují

vzpomínky na minulost tvému duchu rozkazují.
Když se vrátíš někam kdekoli už jsi jednou byl
víš že i zde jsi hřešil, moře krve prolil
kolem sebe vnímáš i s odstupem let utrpění jiných
i bez svědků tě teď pravda stihla, pykej za zločiny.
Nemůžeš ji uniknout když tě všude obklopuje
svědomí hříšného vraha tě pronásleduje
sny se mění v nočních můr děsivé běsnění

věříš že jen tvá smrt je jediné vykoupení.
Zjevení dávno zapomenuté minulosti
tě nyní po letech krutě stíhá
otřásá s tebo, drží tě ve své moci

před svým svědomím se nemáš kam skrýt.
Minulost se k tobě vrací a ty už nechceš žít
démoni v tvém nitru ti nedopřejí klid
v zoufalství řveš o pomoc ale nejsi vyslyšen
do chřtánu očistce budeš uvržen.
Je po všem a dým se nad tvým popelem valí
vzduch je nasycen mastným smradem černých sazí
tvoje hříšná minulost však není pohřbena
věčný klid tvoje zlá duše dodnes nenašla.

Výkřiky v hlubinách temné noci
chladný pot na čele vyráží
ztracen ve víru času
nevíš kde vlastně jsi
před vlastní minulostí
se není kde skrýt.

VLÁDCI

V džungli dnešního věku vládne síla
s bojem se zlem se musí začít hned
drogy, zločin, války, teror

modla peněz uchvátila svět.
V zemích třetího světa chcípaj lidi
hladomor, paradox našeho století
profit je přednější než lidský život

ostuda pro celé lidské pokolení.
Vládci se o nic nechtějí zajímat
schováni v palácích předstírají že jsou slepí
vládci se o to nezajímají

jejich kariéra je jim přednější.
Tyrani kteří se s ničím neobtěžují
lidský život pro ně má cenu hovna
v palácích jsou nad tím vším lhostejní

je to chyba, která jim srazí hlavu.
Vládci se o nic nechtějí zajímat
hýčkáni v přepychu předstírají že jsou hluší
vládci se o nic nezajímají
politická moc je jim přednější.


MASKOVANÉ STÍNY

Leckdo má silácký řeči
a svůj osud pokouší
nerozpozná nebezpečí
roste seběvědomí.
Skelný zrak, ruce bez citu
volantu se uchopí
z jezdců kteří mizí v dáli
mnohý se už nevrátí.

Riziko a ohrožení
z protisměru silnice
pak náhle tváří v tvář
cítí plamenů prudký žár.
Mlha v mozku, dvě promile
řízení neovládá
umírají nevinní
nikdo se nepoučí.

Maskované stíny
nejasné vidiny
zlomky vteřiny
siluety se šklebí v zatáčkách.
Světlo a temno
splynou v jedno
bezedné tajemno
motor náhle zmlkne
při plných obrátkách.

HALUCINACE

Konec snění, je tu probuzení
začíná další ze všedních dnů
dost už vášní, dost už omámení
stal ses otrokem svejch snů.
Teď už jen čekáš až zase příjde bolest
kterou další dávkou zaženeš
oslepen jedem, oklamán podveden

tvůj svět se točí stále rychleji.
Ovládanej seš jak loutka, kdosi zmocnil se tvý duše
diktuje ti a tejrá tvůj mozek, jednou za čas dopřeje ti rozkoše.
Věřils že jehla je cesta ke štěstí, kterou ses vydal a nikdy nezradíš

teď nevrátíš se z tohoto scestí, už jenom víš, že kráčíš smrti vstříc.
Bludný kruh se uzavírá
není úniku
náruč zkázy se otevírá

blíže k zániku.
Rituál plný hrůzy a utrpení
hra kde je v sázce život probíhá
bílá sněhová past z které cesty ven není
ponmalu ale jistě tvé tělo umírá.
Železná pouta drogové závislosti
halucinace tvoje smysly unáší
falešné blaho, klamavé omámení
ti hnisavé žíly po těle roznáší.


S. H. M. F.

Židovská hvězda roztrhaná, perzekuční běsnění
koncentrační tábory, statisíce obětí.
Jeden velký vůdce vládne, nadřazená rasa s ním

zdvižené pravice fanatiků pod vlajkou s křížem hákovým.
S. H. M. F.
řvou zaslepené zástupy
S. H. M. F.

poslušně kráčí do záhuby.
Se zpěvem "dnes nám patří Deutschland a zítra celý svět!"
Wehrmachtu stovky divizí, válečná mašinérie táhne vpřed
Luftwaffe jako předvoj smrti, sirény upozorňují na nálet
germánský nápor Evropu drtí, padesát milionů obětí za šest let.


HOOLIGANS

Tak se dáme do toho ať teče soupeřů krev
fotbal nás nezajímá, chceme se jen rvát
násilí a fanatismus velí našim činům
bejt hooligan - náš smysl života.
Nic nezastaví nás v týhle výtržnosti
mezi náma a nima neexistuje příměří.
Bojuj nebo uteč, pro strach tady není místo
bitva v ochozech začíná.
Anonymita davu, alkohol v krvi, agresivita a nenávist.
Hooligans!

Policajti jsou bezmocní, nás neuhlídaj
dnes je to kdo z koho, to není boj fair play
brutalita se násobí v masový šílenství
posedlost násilím, nikdy to neskončí.
Nic nezabrání nám v našem vandalismu
mezi náma a nima - nekonečnej boj!
Pěsti a tyče, kameny řetězy
válka na stadiónech probíhá.
Anonymita davu, alkohol v krvi, agresivita a nenávist.


ZAJATCI ZVŮLE

Stále nás hlídají, stupňují teror
vydáni jsme jim na pospas
prý ať jsme rádi že můžem tu být
že lépe se zde má každý z nás.
Zajatci navěky bez práva názoru
nesmíme kam chcem odejít
mě už teď ale nesmí nic zadržet

nenechám si svobodu vzít.
Již plný zoufalství když začal jsem žít
jen abych přežil vždy musel jsem se bít
pomoc jsem nečekal, já vždycky byl sám
odvěký psanec, jak zvěř jsem byl štván.

Pocit klidu klame vás
chaos zuří kolem nás
udavači a fízlové
sledují každý krok.
Nenechaj tě v klidu žít
nemůžeš si co chceš říct
stačí být podezřelý
jsi odsouzený.

Psi, kulomety a elektrické ploty
kamery vědí o každém tvém skutku
nehybné tváře tam na strážních věžích
pro ně jsi vinnen i bez rozsudku.
Najdu jsou cestu ven i kdybych sám měl jít
žádné represi se nepodrobím
nikdo mě nezadrží na tom mém útěku
kdo se snad pokusí, toho rozdrtím.


OBCHOD SE SMRTÍ

Krize střídá krizi v tomto dnešním světě
války proti slabším zuří bez přestání dál
cítíš těla hořet, dech smrti kolem sebe
touha po penězích zavinila tento stav.

Špinavá moře, zničená přírodní scenérie
toxický odpad požírá všechny formy života
nedýchatelný vzduch, jaderné havárie
kde řeka peněz teče pramen života vysychá.

Prolhaní politici
ministři obrany
ženou svět do záhuby
nemají zábrany.
Šíleným vůdcům
s chorými mozky
nevadí obětí
nepřekaží trosky.

Akcie na burzách prudce vstoupají
obchod se smrtí se musí rozvíjet
jeden se přežírá, stovky hlady pochcípají
ale vraždící technologie je třeba vyvíjet.

Gangy vrahů v ulicích kam v noci nikdo nevkročí
sociální beznaděj, ghetta jsou přeplněna
korupce a nezájem těch co jsou zodpovědní
jejich bankovní konto dolary přetéká.

Dnešní moderní doba plná utrpení
skýtá samá úskalí z nichž úniku není.
Sledujeme dekadenci lidského charakteru
člověk člověku vlkem, podrazy, zpronevěru.
Je za minutu dvanáct, nejvyšší čas něco změnit
nemají-li potomci pouhé peníze zdědit.


MANIAK

Jedou, jedou
Hells Angels Prahou
řev těžkejch motorů duní temnotou
na mašinách chrom se blýští
v jejich rukách řetezy sviští.
Nic netušící mladí manželé
dávají svý haranty spát do postele
čekaj až děcka budou sladce spát
pak si jdou do vany urputně zamrdat.

Když jsou naši holoubci v extázi
vrahoun se zlou myšlenkou
do koupelny vchází
vařící sprchou ubránit se chtěla
zločinec však pistolí rozstřílel jejich těla.
Do ruda se zbarvila pěna Avela
pachatel však mizí v dáli byt opustil zcela
a malá robátka v postýlce plakají
ach běda přeběda, co s námi sirotky...
Maniak!

Ňáká stará baba
šla s močí k doktorce
tu náhle spatří gangstera
na jeho těžký motorce
pod koly Harleye v krvi se zmítá
vyděšenej dav z místa činu kmitá.
Maniak!

ZVĚRSTVA

V zoufalství kdy touha po dávce sílí
hodláš podstoupit trýzeň a oddálit svá muka
nejzvrhlejších pudů hanebné ukojení
jizvy na těle i duši, které čas nezahojí.

Pro chvíle vlastní slasti, pár minut barevných nů
chceš zničit i ty trosky hrdosti které máš
nevíš co tě čeká, neřekli ti že hrozí
nejperverznější ohavnost, život za cizí rozkoš dáš.

Úchylné ukojení zvrhlíků
smět tvojí krve a jejich padlých chtíčů
morbidní byznys s ilegální pornografií.
Snuff!
Zvěrstva které žádný zákon nezlomí.

Nevídané záběry bez triků
tento scénář se točí naostro
jsi hvězda v hlavní roli
Patnáct minut slávy, poprvé a naposled!
Pedofilní nekrosadismus
plebofilní aborace
psychosexuální vzrušení
poptávka stoupá.


... A POTOM NEZBYDE NIC!

Způsob který žijem zničí okolo nás vše živé
o teoriích se furt kecá, ale praxe nás zahubí
ze všeho svinstva na Zemi jednou všichni zešílíme

ale to už nezbyde nic, na záchranu nebude čas.
Je to destruktivní boj proti samotné podstatě žití
zřejmě hodláme zničit celou modrou planetu
ale nevidíme jak přiroda kolem nás odumírá

ona však bez člověka přežije, ale my bez ní ne.
Toxická devastace
zamoří oceány
jedovaté plyny
otráví atmosféru
jaderný odpad
časovaná bomba
kyselé déště

lesy zahubí.
Naše bezohledné drancování zničí vše živé
hazardní hra - ve jménu chamtivosti obětujeme svět
lidská blbost jednou trumfne vše, pak sama sebe
napáchaná škoda bude definitivní
a potom nezbyde nic!

VÁLKA

Tisíce padlých na bojištích
dýma a trosky na spáleništích
likvidační strategie
zcela legální.
Tela rozervaná minou
zde se vrah stane hrdinou
neurotická hra na život a smrt

je to absurdní
Jsi povolán - běž a zabíjej
narukuj - třeba se nevracej
projdi peklem - v zájmu mocných

chcípni - co jim je po tobě
Rozkazy vydané pro ničení
a nesmyslné zabíjení
dávno necítíš jak člověk
vše se jeví normální.
Vraždi, střílej nebo padni
každý povel uposlechni
koho vlastně zajímá

že tys tu válku nezačal
Válka - totální šílenství
válka - všichni jsme oběti
válka - rozum v rozvalinách
válka - smutné image člověka!

VRAŽDÍCÍ ŘETĚZY

Krvavé orgie pod mrazivým úplňkem
cáry mraků na nebi, opar se zdvihá
kdo by se teď v noci odvážil ven
když někde ve tmě krutá smrt číhá.
Zmítáš se ve snech jak ve stavu beztíže
křičíš ze spánku, ale daleko je den
klid venku klame, ty netušíš, že

za chvíli se vynoří za oknem
Úder nohou, řinčení skel
tys ta oběť co on chtěl
vůně benzínu, motoru řev

tvý tělo na sračky, všude samá krev.
Ta pila je jeho zákon, je jeho druhé já
zná jen pudy nejnižší, sentiment netrpí
když se řetěz smrti točí stoupne touha úchylná
masakruje těla, krve popíjí.
Lidskému nářku naslouchat, to miluje
tvou zohavenou mrtvolu zprzní a vykuchá
sílu mu dodá zvuk co nade vše zbožňuje

řev motorové pily se kterou smrt rozdává.
Maska z lidské kůže skrývá tvář
nikdo neví co je zač
Ed Gein, chorý psychopat

Leatherface, z Texasu kat.

Nekrofilní kanibal
sadista co životy bral
motorové pily píseň pějící
smrt věštící řetězy vraždící.

GREEDPEACE - 1993

EUTHANASIA

Unable to move and react
feeling like a bodyless brain
surrounded by computers in a sterile hospital room.
Infestable paralysis
with subconscious still intact
an impendimenting barrier between life and death.
Just let me perish
finish my hell on earth
summon the end
this life is useless!
Unable to act and reflect
begging to come to an end
why had I to be born when I must die like this?
Cannot make the final step
despite I am at death´s threshold
sorting out disorder of my sufferance´s continuity.
I am dependent on drugs and cold technology
no biology within my body
so cut this existence, terminate my fate
my screams of pain simply ignore!
Why don´t you read in my apathic view
why don´t you find out what there´s to be done
plugg all the wires out, tear out the IVs
so is my instant will, don´t hesitate!
Give me that killing injection!
Please let me leave
finish my hell on earth
summon my end!
Euthanasia!

ASLEEP AND BURIED

Opening the eyes - blackness around
not knowing yet that you are underground
little by very little you regain consciousness
soon you shall find out the horror of the truth.
Seeming disease
layed to rest
probably ending
long agony.
Fearful idea cought up with you,
won´t leave you down to end
recognizing where you are, where you will surely die.
Slowly losing strength and hope, you feel the blood in your lungs
it is obvious that death is near, laying right close to you.
Absolute darkness
no light
you start to panic
begin to scream...
Buried asleep!

OPIATE FOR THE MASSES

Living in fear of God
admiring sanctuaries
you narrow minded benighted fool.
In holy church´s circus
mean clown attraction for sure you are.
Living in illusions
worshipping symbols
being manipulated in the name of holy faith.
Paying benefaction, awaiting soul salvation
but where do your bucks really go?
Operating
with with good will
corruption, meaningless symbols
asking obediance phrases filled with emptiness.
Deceptions of false prohets
self-declared blessed double - dealers
captivating opinions you are a sheep in a herd they lead.
Praying opiate for the masses
promising all the wanna hear
little truth in all their claims
crippled shall walk and blind shall see.

STRUGGLE FOR HUMANITY

Hostile instincts are instilled in each of us
uncontrolled desires are burning us within
degenerated ideas use to drive us mad
all bloody deeds are effects of human existence.
Contol your desires
don´t destroy yourself
separate the truth from the lie
find the arise!

The present world we live in day by day
finds itself in a state of madness, fear, phobia and lies
destroy it now, tear down the curtains of untruth
light the darkness and never surrender.
Control your desires
do not destroy yourself
separate the truth from the lie
find the arise!
Struggle for humanity!

EXPERIMENTS IN BUTCHERY

The nowadays science
experimenting for the industry of war
never respect the right to live
stealing the right to die a dignified death
dealing this simply as a matter of fact!
Laboratories overcrowded by experimental animals
horrible treatment in autopsy clinics
misuses their defenceless situation.
Brutalistic tyranny, sadistic perversity
cold bloody murder
ruthless massacre!

Neverending torment while acid etches the fur
paralysing lasers injected mass corrosion.
Aggressive reactions
after mass imprisonment
pneumonia crashdown
in a dispressed space.
Manic screams while limbs are amputated
no anaesthesia as scalpels penatrate
wires are plugged deep into spinal taps
sadistic surgery, abortions slaughter.
Deep freezing crionics, extreme high temperatures
can they defy the unhuman kind of treatment?
Are there perspectives after virus applications?
Is there still any hope?

THE PSYCHO

My mother she had a lover but I have killed them both
anyway, she is still alive inside my head.
All day and night she keeps on watching me and the girls I talk to
every time she calls me home - I never chat for long.

Come to me Norman
I will look after you
remember your mother
she is the only one who really loves you.
Stay away from these filthy whores
I must control you
I will be here always watching you
my eye on you!

Behind the window is where she hides, I see the curtain move
perfectly preserved by my own hand in her chair.
People say that I´m nuts, but I know I´m not
the telephone keeps ringing on and on - it´s my mum calling.

SOUL SACRIFICE

Through corridors of darkness
I walk into dim twilight
inside a dark underground maze.
The distance seems an empty abbyss
the horizon disappears behind poisoned clouds
damnation earthworks and walls of sooth
gigantic buildings of shadows in dispair
angels are suffering humbled in dust
deafened by unholy stormwinds of misery.

Diabolic daughters in suicidal lakes
chanting their gospels on desecrated ground.
Black mass celebrates perversity orgies
upon insulted symbols of heaven
hot sperm streaming on young virgins´ purity
passion of blood writhing in ecstasy.

Altars of lesbian love surrounded by unholy haze
wanton bodies of satanic sluts collide with the goat
infernal echoes penetration
bestial prayers recitation!
The soul is trembling with impure dizziness
like a condamned in a deathrow before dawn
bursting with the power of unleashed energy
into the freezing fire of broken dreams.
Dirt and disgust are rushing through the night
into the stiffle air of expanding hellish noise.

FROM GEHENNA TO HERE

All great plains of this earth
now are drowning in fire
gather under ruined land
from these legions in iron.
This is fear - this means eternal war
sick atmosphere much darker than gore.
Watch the victims thrive
in pools of blood raining from heaven
rape and torture - an obscure scene
called damnation.
To thee is forsaken
ignite this stake
light this flame
burning depths of freezing inferno.

From Gehenna and back
a release of sin
this is hells lair
deep from within.

ABOMINABLE BITCH

Another night of blow-job passion
wet desires, dirty action
a wanton body withers with lust
your bizarre lifestyle writhes in disgust.
Feeling great in self - illusion
allegiant to perverted fusion
you take your lust, you give your flesh
tonight a backstage-queen, tomorrow trash!

Big tits stupid whore
red hot sick slut
strapped in leather sleazy wench
fist fucked abominable bitch!
Needing them all you howl for more
hitting the sheets, brushing the floor
your favourite band - today you feast
soon growing old - tomorrow you fust!
Oh you fucking whore, eat my cum!!!

GREEDPEACE

Prodigal ways with all life abused
lack of intelligence, ignorance rules
exploitation of all world´s sources
devastated planet Earth.
Institutions meant to prevent
are giving a fuck about global ecocide
they betray while you pay
feed their greed and drown in shit.
Though small in number they are beating the odds
n unfair battle and cynic warfare.
So-called solutions are telling us lies
to save the nature - only a pretext and alibi.
Beiing willess toys in a lobby´s game
green is just the dollar bill, greed is the name.
Greedpeace!

All they fear is an alternative
they are regardless suit and tie guys
moneymakers´ organizations
longing for cash but dealing with filth.
Pretenders of activity
holy bastards still aiming higher.
Catastrophic deteriorations
progressive mass-destruction.
Mindless corruption, insane bribery
bloodstained animals, men gasp for air
once a blue planet is now swallowed by shades
they cut its´ throat with poisoned blades.
Greedpeace!

MILLS OF JUSTICE SLOWLY GRIND

In search of a shelter they escaped like rats
well knowing what was the only rescue.
After hell created on mankind an on earth
only one verdict would await them now.

At their commands young men were dying
mothers were crying, cities were burning
whole world felt into ruins.

Convinced of final victory and their impunity
they boasted with their might, covering their paths with corpses
The end of victories, one day it had to come
their great empires crashed into ruins.

What should survive a thousand years
remained but dust and dreams.
Many survived hidden far from here, avoiding punishment for war crimes
they live in a memory of former glory years, when they stood proudly on the ruins.

But mills of justice slowly grind!

SPLITTING LANES

A war of sharp edges
senses at maximum capacity
a gladiator in a rampage
of sheet metal and blurred nerves.
Reflecting white lines
tripping wheels from side to side
terror on two wheels of fire
broken glass on a barefoot trail.
Reflection of chrome pipes
against those tinted windows
reverbation of straight pipes
against this thin-walled steel.
Men can pass no law against it
like the sun won´t shine no more
but our bros will never show down
as long as there is a white line.

Racing the jagged steel gauntlet with certain death just inches away
we love every minute of this thrill - born to ride, ride to live.
Rolling the endless highway with cold wind blowing in our hair
gotta keep our engines running, welcome baby to the splitting lanes

UNITED - 1994

CHARON

Charone nemávej, čas tak rychle plyne ke břehu připlouváš
už na mě nemávej, má duše ještě žije pán temnot tě volá.
Noc je bouřlivá, zase bojuješ touha tě ničí
máš v sobě smrt, ta všechno zahubí pán temnot tě volá.
Už odplouváme
nezůstává nic
na vesla pozor dej
hlubokej je Styx.

TĚŽKÉ KOVOVÉ ZVONY

V agónii kráčím chladnou noční ulicí
umírám zaživa
ale všechno se změní
až se pohnou...
Bejt v tonhle pekle už jsem si zvykl
padám stále níž a níž
ale všechno bude jinak
až se pohnou...
Těžký kovový zvony.
V hlavě mi buší těžký kovový zvony.

NOC
( text : Jiří Žáček , www.jirizacek.cz )

Šaty sklouznou ze tvejch zad úplně nahá vběhneš do řeky
nikdo z nás nevnímá noční chlad zahřejou nás vzájemný doteky.
A jasnej úplněk svítí dál, luštíme spolu jeho signál
noční obloha hoří jak líh, záblesky světů dávno vyhaslých.

Unikáš vzhůru ke hvězdám i když ležíš na dosah vedle mě
snad ani nejsem, sám sobě se zdámpropadám se hluboko do země.
A jasný planety svítěj dál luštíme spolu jejich signál
a noční nebesa hořej jak líh záblesky galaxií dávno vyhaslých.

Stržen vírem událostí, na pokraji šílenství
vstřebávám tvou energii, tahleta noc je věčná.

Spocený těla křehnou únavou mlhavý stíny padaj na řeku
jasná noci vysoko nad hlavou jasná noci hluboko v člověku.
A noční obloha hoří jak líh záblesky věčnejch ohňů dávno vyhaslých
jasný planety z kterejch číší mráz zapadnou, zhasnou, v tobě, ve mně, v nás.


JSOU MEZI NÁMI

Typickej českej soused má tuze bystrý uši
kterejma všechno slyší skrz nejsilnější zdi
s ostřížím zrakem - co vidí to si píše
a piš si že tě zná líp, než ty sám sebe.
Ten nenápadnej soused o tobě leccos ví
protože špionuje, všechno si pamatuje
ani se neusereš přijedou - už se vezeš
co s tebou bude dál ho vůbec netankuje.

Jednoho krásnýho dne
někdo bouchá na dveře
už jsou tady pro tebe
a vůbec nevíš proč.
Soused to ví o to líp
dal jim totiž skvělej tip
údajněs mu dycky byl
ňákej podezřelej.

Neúnavnej udavač zvědavej hnusnej dědek
všechno si pamatuje vypátrá nabonzuje
v ústraní inkognito furt v jednom kuse šmejdí
dělal to vodjakživa už tehdá u tajnejch.
Důchodce co bydlí nad tebou
v životě bys u něj neřek vo co go
ve výslužbě policajt
ten toho nenechá.

Konfident, agent, estébák
pečlivě hlídá českej stát
práskač, fízl, důvěrník
s vočima na šťopkách.

VLČÍ VDOVA

Krajem zní krutý volání, teskně se nese nocí
žena s kosou splnila svý poslání
žena co smrt v ruce nosí.
Nocí se plížej vlkodlaci, vdova o jednom z nich zpívá
nad mrtvolama kroužej supi
vlčí vdova píseň smrti zpívá.

Vlčí vdova píseň smrti zpívá!
Vlčí vdova!

Krajem svejch snů vlčice běží
vzpomínky dávnejch dnů a už jen tiše leží
sebe se ptá proč sil jí ubývá

to se jí zdá, smrt v těle nosívá.

SMUTNÝ STOLETÍ

Slova který klamou a oči co jsou slepý
hesla fanatickejch ideologií.
Vlečeme se životem, zvyklí krást a lhát
s instinktem dravce urvat co se dá.

Prázdný fráze, žádná šance, arogance, smutný století.
Bezohlednost, zaslepenost,brutalita, krvavý období.

Anonymní ulice
ve městech beze jmen
v nich davy lhostejný
a city falešný.

V duševním marasmu se broděj smečky krys
nenasytná zvěř dychtící po krvi.
Minulý století, naše století, budoucí století, krvavá století.

TY JSI MOJE DOMINA

Toužím po typu ženský která se ke mě hodí
ta co mě naprosto pokoří, co ví že rozkoš bolí.
Chci jen jí a žádnou jinou, mám to prostě jinak hozený
přijímám roli otroka pro svoje vzrušení.
Ty jsi moje domina
moje zvrhlá panovnice
extrémní bizarrní sado-queen
uplatňuješ metodu biče.
Ve tvym S/M - studiu
zaplatím za ponížení
přesně tak to potřebuju
mám takový zaměření.

Kozatá kurva v černý kůži, nadává mi oplzle
žádá mou naprostou kázeň, bičuje mě urputně.
Vodí mě jak psa na vobojku, dělá se mnou všechno co mám rád
a žádnou jinou holku bych se na to nikdy netrouf ptát.

Děsně mě berou
důtky a řetězy
mým fetišem sou
sadistický porňáky.
Moje sklony jsou
totálně perverzní
má fantazie je
silně abnormální.

POSLEDNÍ REBEL

Věrný kůň v klidu postojí
když se voják vhoupne do sedla k jízdě poslední
chladný déšť mu zmáčí tvář
osudu stín je v jeho očích navždy vytesán.
Už dávno děla mlčí
přátelé věčně spí, chce-li se vrátit domů
musí nechat svoji minulost za sebou
sám rebel na cestách.
Dnes toulá se jen se svou kytarou
je vyvrhel kterýho nikde nikdo nevítá, a tak kráčí dál.
Žije svůj sen a ten už nepustí
nezměníš nic, proč zůstat někde kam člověk nepatří.

Tak kráčí prašnou cestou, dnes tady, zejtra tam
kdo hledá nenajde ho, neohlíží se zpět.
Je poslední rebel, je úplně sám
poslední rebel
dnes tu a zejtra tam
poslední rebel
sám rebel na cestách.

Takovejch jako je on moc není
nechte ho v klidu žít
dopřejte mu jeho snění
je přece poslední.